รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
เลขที่ 136 ซ.ลาดพร้าว 134   แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2377-6514


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :